Cảm ơn các bạn: Đã donate cho ChatGPTWeb và trở thành 1 phần lịch sử phát triển cùng chúng mình.

Chúc các bạn có 1 ngày học hành và làm việc đầy thuận lợi!

Số lần chat của bạn: ..

ChatGPTWeb


Năng lực

Ghi nhớ những gì người dùng đã nói trước đó trong cuộc trò chuyện

Trả lời sát trọng tâm của yêu cầu


Hạn Chế

Đôi khi có thể tạo ra thông tin không chính xác

Kiến thức về thế giới và các sự kiện tính đến tháng 4 năm 2023

+ Chat
graphic weather
/

chatgptweb.chat trải nghiệm thực tế không giới hạn về AI.

Save diary
Copy
Share