Cảm ơn các bạn: Đã donate cho ChatGPTWeb và trở thành 1 phần lịch sử phát triển cùng chúng mình.

Chúc các bạn có 1 ngày học hành và làm việc đầy thuận lợi!

Số lần chat của bạn: ..

ChatGPT Designer AI


Năng lực

Chọn tải hình lên, sau đó click các nút để yêu cầu Designer AI thực hiện.

Mình sẽ giúp mọi loại hình tải lên đạt chuẩn png và tỷ lệ 1:1.


Khuyến nghị

Để AI xử lý yêu cầu sáng tạo ảnh được tốt thì hãy upload hình < 4MB

graphic thumb
Save diary
Copy
Share