ChatGPTWeb Support

Để hỗ trợ các bạn tốt hơn trong quá trải nghiệm và sử dụng ChatGPT cũng như phản hồi các yêu cầu nhanh và thuận tiện hơn chúng mình đã mở ra các kênh chat trực tiếp nhằm tiếp nhận và xử lý nhanh các yêu cầu như:

Các vấn đề liên quan donate.

Tiếp nhận phàn nàn, đóng góp ý kiến.

Các vấn đề khác mà bạn muốn trao đổi với chúng mình.

Kênh liên lạc hiện có

chatgptweb.chat Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn!

Thân.

Đang khởi tạo support chat...
Save diary
Copy
Share